klic

Tikovský Ondřej: S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané ..., 2013

Název:S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi
Autor:Tikovský Ondřej
Nakladatel:Veduta
Rok vydání:2013
ISBN:978-80-86829-83-8
Počet stran:352 s.
Poznámka:Pobělohorské období přineslo společnosti českých zemí rozsáhlé změny, přičemž obzvlášť významné zásahy se týkaly šlechty. Mnozí její příslušníci byli potrestáni konfiskací majetku a řada rodů ustoupila z dějinné scény. Kniha nabízí pohled na zdánlivě známé a v literatuře vícekrát zpracované téma těchto majetkových postihů z druhé strany, tedy z roviny restitučních snah pokutovaných, kteří nepřijali nový úděl s odevzdaností a pokoušeli se jej změnit. Geografický rámec práce tvoří historický Hradecký kraj. Autor představuje typologicky utříděné případy šlechticů čelících ochuzení a ztrátě prestiže vedením vleklých snah o uchování alespoň části rodového majetku. Podrobně sledované formální i neformální vazby a zejména postoje, argumentace a strategie protagonistů kauz i státního aparátu ukazují individuální osudy potrestaných v celospolečenských souvislostech a současně odrážejí dobovou mentalitu šlechty.
Kategorie:Dějiny raného novověku (16.–18. století)
Kategorie:Vojenství / Třicetiletá válka
Kategorie:Vojenství
Vazba:vázaná
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:450
Skladem ks:8

27.9.2019 16:24 #00148