klic

Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.veduta-knihy.cz, jehož provozovatelem je fyzická osoba: Bohumír Němec, sídlem Vlastimila Rady 1445/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 606 45 628.

Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny včetně DPH dle příslušného zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Objednáním podpisujete kupní smlouvu s naším obchodem a v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne doručení.

V případě, že ztratíte o objednávku zájem, je zapotřebí nás o této skutečnosti informovat.

Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu jeho objednávku obvyklým způsobem, tj. zasláním e-mailu.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zásilky objednaného zboží. Toto odstoupení musí být v dané lhůtě prokazatelně doručeno prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen, ve stejné lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu kupující, který od smlouvy odstoupil. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky od kupujícího dříve, než mu kupující předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující, který odstoupil od smlouvy, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn si jednostranně započíst proti závazku vrátit kupní cenu kupujícímu.

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího bere na vědomí, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále prodávajícímu výslovně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Taktéž kupující výslovně souhlasí se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Kupující může souhlas odvolat. Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s uvedenými všeobecnými podmínkami prodávajícího.

V případě reklamace, podnětu nebo stížnosti může kupující kontaktovat prodávajícího na adrese Bohumír Němec, sídlem Vlastimila Rady 1445/10, 370 08 České Budějovice, el. adrese veduta@volny.cz nebo telefonu 724 245 134.

Případné oprávněné reklamace budou vyřizovány dle Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do tří pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění.

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na zvláštní stránce Osobní údaje.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dopravou či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy přepravci).

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.