klic

Rožmberský Petr: Zámek Skalice a tvrz Smrčná (č. 50), 2019

Název:Zámek Skalice a tvrz Smrčná (č. 50)
Autor:Rožmberský Petr
Autor:Novobilský Milan
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Mikota Petr
Rok vydání:2019
ISBN:978-80-87170-65-6
Počet stran:56 s.
Edice, série:Zapomenuté hrady, tvrze a místa
Poznámka:Zámek Skalice se nachází 10 km jihovýchodně od Volyně. Dnes je součástí vsi Bohumilice. Ta se v písemných pramenech objevuje poprvé roku 1352. Ve vsi je gotický kostel, z něhož se zachovala severní zeď lodi s raně gotickým portálem. Počátkem 19. stol vyhořel a byl přestavěn. Nachází se v něm několik náhrobníků rodu Malovců. Ti získali Bohumilice na konci 15 století jako součást panství Vimperk. Po roce 1569 si zde Jan Malovec vystavěl renesanční tvrz. Malovcové drželi Skalici až do roku 1863. Roku 1923 koupil velkostatek Skalice Ferdinand Holoubek. Jeho potomci získali statek zpustošený hospodařením Státních statků koncem 90. let v restituci zpět. Od té doby zde probíhá náročná a citlivá rekon-strukce, která vrací nejen zámku, ale i hospodářskému dvoru a parku původní krásu. Renesanční tvrz je zachována ve zdivu jižního křídla zámku. K němu byl ještě v renesanci přistavěn severní trakt. Severní křídlo bylo postaveno nad sta-rými pivovarskými sklepy až koncem 19. století a spojeno se starým zámkem krátkým spojovacím křídlem, kde je dnes v přízemí umístěna kaple. Majitelé zpřístupňují areál zámku i veřejnosti –funguje zde jízdárna a koňské tábory pro děti, pořádají se zde svatby a po dohodě je možno si prohlédnout některé části zámku s malou muzejní expozicí. Tvrz Smrčná se nachází 2 km jižně od Bohumilic. Poprvé je v pramenech zmiňo-vána roku 1381. V té době zde již nejspíše stála kamenná tvrz, jejíž hlavní stavení se zachovalo dodnes. Již počátkem 15. století však zde přestala sídlit vrchnost a tvrz se stala součástí hospodářského dvora jako sýpka. Připadla potom k lčovickému panství. Ve Smrčné se nacházely dva poplužní dvory. Dvůr v Dolní Smrčné patřil ke statku Bohumilice, bylo mu přiděleno čp. 6 a zanikl do konce 19. století. Na dvoře v Horní Smrčné, ve kterém stojí popisovaná zvrz, hospoda-řili od 18. století různí místní. Roku 1841, kdy byl prodán ke lčovickému panství a později k Bohumilicím. S těmi se dostal do vlastnictví rodiny Holoubků, stejně jako zámek Skalice. I s tvrzí a hospodářským dvorem ve Smrčné mají současní majitelé velké plány. Dvůr je však v dezolátním stavu a jeho obnova bude nároč-ná. Nejzachovalejší je tzv. panský dům na východní straně areálu. Rovněž tvrz se zachovala v dobrém stavu. Po přepatrování na sýpku má dnes čtyři podlaží. Pů-vodní tvrz měla do tří stran pouze střílnová okénka doplněná dvěma prevety. Pouze na severní stranu tj. do dvora se otevírala v nejvyšším patře dvěma většími okny.
Kategorie:Hrady, tvrze, zámky
Kategorie:Dějiny umění — Umění/Architektura
Kategorie:Regiony / jižní Čechy
Vazba:brožovaná
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:89
Skladem ks:6

6.1.2023 09:24 #00729