klic

Saheb Jan: KARIÉRA VE VÍRU VÁLEK S OSMANSKOU ŘÍŠI, 2018

Název:KARIÉRA VE VÍRU VÁLEK S OSMANSKOU ŘÍŠI
Autor:Saheb Jan
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Ostravská univerzita
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-7464-989-9
Počet stran:204 s.
Poznámka:Publikace je věnována biografii nobilitovaného rytíře Jana Němčického z Němčic (1555–1614). Jedním z cílů publikace je přispět k poznání kariérních strategií sociální vrstvy reprezentované Janem Němčickým z Němčic, a to v prostředí předbělohorské společnosti českých zemí. Na konkrétním příkladu se v plné míře prokázala nosnost zahraniční i českou historiografií formulované teze o principiálním významu klientelských vazeb při rozvoji osobních kariér většiny příslušníků nižší šlechty, potažmo měšťanstva. Kontextualizací životního příběhu Jana Němčického z Němčic a jeho interpretací na pozadí procesů podmiňujících proměnu společenského a náboženského ovzduší předbělohorské společnosti jsme se pokusili poodhalit rovněž dílčí problémy životního stylu nižší šlechty. Jako zásadní téma přitom vyvstává úloha takřka permanentního válečného konfliktu s Turky během druhé poloviny 16. století a osobní účast na něm jakožto univerzální médium společenského vzestupu jednotlivce.
Kategorie:Dějiny raného novověku (16.–18. století)
Kategorie:Osobnosti
Vazba:brožovaná
Rozměry:146×210
Dostupnost:Skladem
Skladem ks:2

27.9.2019 16:36 #00545