klic

Matoušek Václav: Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy, 2018

Název:Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy
Autor:Matoušek Václav
Autor:Sýkora Milan
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Togga
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-7476-155-3
Počet stran:304 s.
Poznámka:Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku. Jak už naznačuje její název, přístup autorů k tématu je mezioborový, i když v mnoha ohledech vychází především z poznatků archeologie, které kombinuje s historickými prameny a výsledky přírodních a technických věd. Větší část příspěvků se věnuje událostem třicetileté války, stranou však nezůstaly ani mladší vojenské konflikty, od sedmileté války přes válku o bavorské dědictví až do prusko-rakouské války z roku 1866. Téměř všechny analyzují především různá bojiště, polní opevnění a prameny hmotné povahy, pouze jedna je zaměřena na poznání vojenských táborů očima vojenských příruček.
Poznámka:Na obálce veduta obléhání Českých Budějovic v roce 1619.
Kategorie:Vojenství / Třicetiletá válka
Kategorie:Vojenství
Kategorie:Dějiny raného novověku (16.–18. století)
Vazba:brožovaná
Rozměry:160×210
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:390
Skladem ks:2

21.2.2022 09:57 #01008