klic

Höbelt Lothar: FERDINAND III. (1608–1657). Mírový císař proti vůli, 2016

Název:FERDINAND III. (1608–1657). Mírový císař proti vůli
Autor:Höbelt Lothar
Jazyk:český
Místo vydání:České Budějovice
Nakladatel:Veduta
Rok vydání:2016
ISBN:978-80-88030-09-6
Počet stran:520 s.
Edice, série:Koruna
Poznámka:Císař Ferdinand III. (1608–1657) se narodil v období, kdy vrcholil tzv. habsburský bratrský rozkol (mezi Rudolfem II. a Matyášem), a dospěl za třicetileté války, během níž se stal jako „generalissimus" nástupcem Albrechta z Valdštejna ve velení císařské armády. Jeho vítězství u Nördlingenu v roce 1634 vedlo o rok později k pražskému míru, ke smíření se Saskem a německými luterány. Jako císař (od roku 1637) pak Ferdinand marně usiloval o separátní mír se Švédy, kteří se nakonec dostali až před vídeňské brány, bojoval proti Francii kardinálů Richelieua a Mazarina, na prvním místě mu však šlo o jednotu „rakouského domu", totiž o spojení se Španělskem, pojící se s vyhlídkami na dědictví jeho světové říše, rozkládající se jak v Evropě, tak v zámoří. Nicméně při uzavření vestfálského míru (1648) byl okolnostmi donucen souhlasit s dočasným oddělením se od španělských příbuzných – a právě v tomto směru se stal mírovým císařem proti své vůli. Kulturně znamenala epocha jeho života vrchol italského vlivu, počínaje příbuzenstvím s Gonzagy a Medicejskými, přes protireformační Řím až k vysokým důstojníkům typu Piccolominiho či Montecuccoliho. Byla to epocha přechodová, od žoldnéřů a kondotiérů ke stálému vojsku, od aristokratického života s renesančním duchem ke dvorské kultuře baroka. Doba jistě ve všech ohledech pozoruhodná a neprávem opomíjená.
Poznámka:Výprodej
Kategorie:Osobnosti
Kategorie:Dějiny raného novověku (16.–18. století)
Kategorie:Vojenství / Třicetiletá válka
Kategorie:Vojenství
Kategorie:1 Výprodej vydavatelství VEDUTA
Vazba:vázaná
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:390
Skladem ks:6

30.9.2023 12:43 #00876