klic

Hajšman Jan: Zaniklá ves s tvrzí Týnec a Pecihrádek v Plzni (č. 37), 2007

Název:Zaniklá ves s tvrzí Týnec a Pecihrádek v Plzni (č. 37)
Autor:Hajšman Jan
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Mikota Petr
Rok vydání:2007
EAN:978-80-86596-93-8
Počet stran:60 s.
Edice, série:Zapomenuté hrady, tvrze a místa
Poznámka:Ves Týnec vznikla při této cestě nejpozději ve 13. století, ale pravděpodobně mnohem dříve. Je možné, že jeden z meandrů starého koryta Mže byl tehdy upraven a takto získaná plocha, po ohrazení lehkým opevněním (otýněním), mohla v případě nebezpečí poskytnout vesničanům útočiště. "Otýněným" místem, který dal vsi jméno, ale mohl být i vladycký dvůr. Ve vsi Týnci bylo zpočátku několik původně vladyckých poplužních dvorů, které se postupem času dostaly do majetku plzeňských měšťanů a rychtáře. Za válek v 15. století Týnec zpustl, ale největší poplužní dvůr přetrval. Získal jej příslušník nižší šlechty Zikmund z Tryclar, který si tu vystavěl v samém závěru 15. století reprezentativní sídlo - tvrz. Na tomto dílu stálo kolem poloviny 16. století několik, snad čtyři až šest, poddanských dvorů, o jejichž prodejích se nám dochovaly záznamy v městské knize prodejů. Plzeň od poloviny 15. století postupně získávala samostatné díly Týnce; poslední zakoupila až v roce 1540. Poslední poddanský dvůr v Týnci zanikl nedlouho po roce 1560. Zánik vsi přežil jen největší vladycký, teď již městský dvůr, který ale po reorganizaci městského hospodářství a výstavbě nového městského dvora v Doubravce plnil jen úlohu vedlejšího nebo doplňkového provozu. V 17. či 18. století zřídilo město v tomto bývalém poplužním dvoře s tvrzí lazaret, léčebné zařízení především pro infekčně nemocné. Lazaret byl zrušen v roce 1824.
Kategorie:Hrady, tvrze, zámky
Kategorie:Dějiny středověku — Český stát
Kategorie:Regiony / západní Čechy
Vazba:brožovaná
Dostupnost:Skladem
Skladem ks:2

18.4.2021 10:01 #00236