klic

Grollová Jana: MILITIA EST VITA HOMINIS, Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních ..., 2013

Název:MILITIA EST VITA HOMINIS, Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku
Autor:Grollová Jana
Autor:Rywiková Daniela
Jazyk:český
Vydání:první
Místo vydání:České Budějovice
Nakladatel:Veduta
Rok vydání:2013
ISBN:978-80-86829-85-2
Počet stran:312 s.
Poznámka:Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům nauk ve starověku a následně srovnání pojednání o neřestech s učením o ctnostech, na němž lze demonstrovat východiska pro formování učení o sedmi skutcích milosrdenství, hrajících zásadní roli v pastorační praxi vrcholného a pozdního středověku. Další kapitoly zaměřené exkluzivně na české prostředí analyzují díla laických myslitelů a další homiletické literatury 15. století. Následující umělecko-historická studie čtenáře seznámí s reflexí nauk o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství v umění evropského středověku na pozadí historicko-náboženského kontextu doby vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována zobrazování sedmi smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v české knižní i monumentální malbě, stejně jako některým zajímavým otázkám, jež se zobrazováním hříchů a skutků v pozdním středověku souvisejí. Patří mezi ně například role moralizující ikonografie ve středověké pastorační praxi nebo originální a nezřídka excentrickávizuální schémata v prostředí středověkého kláštera.
Kategorie:Dějiny středověku
Kategorie:Dějiny umění — Umění/Architektura
Vazba:vázaná
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:390
Skladem ks:8

24.9.2019 11:32 #00128