klic

Grollová Jana: BEKYNĚ A KAZATELÉ. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích ..., 2022

Název:BEKYNĚ A KAZATELÉ. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století. (poslední kusy náklad rozebrán)
Autor:Grollová Jana
Autor:Rywiková Daniela
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Veduta
Rok vydání:2022
ISBN:978-80-88030-65-2
Počet stran:384 s.
Poznámka:24 stran, barevná příloha
Poznámka:Kniha vychází z nového interpretačního pohledu na ženská laická hnutí v českých zemích ve středověku a v odmítnutí jednoduchého výkladu v tradiční osnově řád/hereze se snaží přispět k vykreslení různého přístupu, a to jak ve vizích o realizaci apoštolských ideálů, tak v popisu organizačních struktur komunit, pastoračních vztazích a sítích vztahů mezi laiky a jejich kazateli. Na základě analýzy písemných pramenů pak ve snaze popsat dobovou praxi vypovídá odlišný příběh popisující živou, neustále se proměňující kulturu ženské religiozity, která je nejen nespoutaná ale neustále inspiruje následující generace věřících. S výše řečeným souvisí rovněž pozdně středověká vizuální kultura bekyní, či v širším pojetí laických žen žijících ve společných náboženských komunitách. Na základě analogií zejména s franko-vlámským bekyňským prostředím lze i v Čechách nalézt několik příkladů, jež díky idiosynkratické ikonografii i kulturně-sociálnímu kontextu můžeme s ženským kvazi-monastickým prostředím přímo spojit.
Poznámka:(poslední kusy)
Kategorie:Dějiny umění — Umění/Architektura
Kategorie:Dějiny středověku
Vazba:vázaná
Rozměry:180×250
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:490
Skladem ks:2

10.3.2023 15:18 #01048