klic

Brňovják Jiří: Šlechticem z moci úřední, 2015

Název:Šlechticem z moci úřední
Autor:Brňovják Jiří
Jazyk:český
Vydání:1.
Nakladatel:Ostravská univerzita
Rok vydání:2015
ISBN:978-80-7464-461-0
Počet stran:487 s.
Edice, série:Nobilitas in historia moderna
Poznámka:Monografie se zabývá problematikou úředního procesu poskytování šlechtických titulů na území českých zemí (Čech, Moravy a Slezska) v období let 1705–1780, jež je spojeno s vládou tří habsburských panovníků 18. století – Josefa I., Karla VI. a Marie Terezie. Teritoriální záběr je vymezen tehdejšími hranicemi celého českého státu, přičemž samozřejmě zohledňuje ztrátu většiny Slezska roku 1742 po prohrané první slezské válce s Pruskem. Autor se v jednotlivých kapitolách věnuje otázce jednotlivým způsobům zisku šlechtického titulu (tzv. Adelsrecht), nobilitačním právům českých panovníků, proměnám české šlechtické titulatury zejm. v období od porážky stavovského povstání až do poloviny 19. století a vývoje formálních podmínek příjímání nových členů stavovských obcí, písemným pramenům (listiny, aktový materiál, úřední knihy), analýze vlastní nobilitační politiky habsburských panovníků ve vymezeném časovém období, podmínkami a předpoklady úspěšného zisku šlechtického titulu a typologií motivů podaných žádostí o české šlechtické tituly. Publikace je zakončena pojednáním o konfliktech mezi obsahem podávaných žádostí šlechtické tituly a představami panovníka resp. jeho kanceláře, které byly často velmi silně ovlivňovány dobovou státní politikou, a studií o heraldické stránce nobilitačních řízení.
Kategorie:Šlechta
Vazba:vázaná
Rozměry:180×245
Dostupnost:Skladem
Doporučená cena:490
Skladem ks:2

15.3.2018 14:35 #00377